Geschiedenis

Hollandia is in 1928 ontstaan, aanvankelijk als dochter van de Amsterdamse Ballast Maatschappij. P.J. Lubbers, in 1930 benoemd als statutair directeur, heeft op 1 december 1955 het bedrijf Hollandia gekocht via een management buy-out. In de periode na 1977 hebben overnames en fusies plaatsgevonden met o.a. Kloos Kinderdijk, Bailey Nieuw- Lekkerland, ZNS-bedrijven Fijnaart, Grimbergen Alphen aan den Rijn, en Kalmar (voorheen Nelcon) Rotterdam. In 2005 zijn het voormalig Bailey, Grimbergen en Hollandia als één onderneming gehuisvest op het voormalig Van der Giessen- De Noord terrein in Krimpen aan den IJssel. In 2008 zijn Hollandia en Zuid-Nederlandse Staalbouw (ZNS) volledig geïntegreerd en opereert het bedrijf onder de naam Hollandia met als hoofdvestiging Krimpen aan den IJssel en als nevenlocaties Heijningen en Fijnaart. In 2010 heeft Hollandia besloten een structuur wijziging door te voeren. Er zijn Business Units geformeerd met als doel scherper in de diverse markten actief te kunnen zijn, met korte interne lijnen en efficiënter te werken. Per 1 januari 2014 gaan de verschillende Business Units verder als zelfstandige BV's. Hollandia wordt een sterke alliantie van meerdere zelfstandig opererende bedrijfsonderdelen vanuit Krimpen aan den IJssel en Heiningen.

Lees meer

Ontwikkeling

Om ook in de toekomst competitief te zijn, geven we het begrip ‘leiderschap’ een diepere betekenis. Leiderschap tonen is voorop durven lopen. We doen dit door niet alleen oplossingen te bieden voor vandaag, maar ook door het formuleren van antwoorden op de vragen van morgen.

Lees meer

Ontwikkeling van vakmanschap

Omdat Hollandia een aanvoerder wil blijven in de toepassing van nieuwe technologie, investeren we in de ontwikkeling van onze mensen en de technologie waarmee zij werken. Onze medewerkers vormen het grootste kapitaal van Hollandia. Zij beheersen het vakmanschap en beheren de kennis van engineering, constructie, logistiek en onderhoud. Steeds lichtere, grotere en duurzamere constructies zijn mogelijk dankzij de ontwikkeling van computergestuurde ontwerptechnieken en nieuwe materialen.

Het bouwen aan bedrijfscultuur 

Hollandia kan niet bestaan zonder prestaties in teamverband. Goede samenwerking vereist een cultuur waarin iedereen, ongeacht verschillen van achtergrond, geïnspireerd wordt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. We hopen dat onze projecten voor iedereen een motivatie zijn om samen te werken aan grensverleggende prestaties en gelijktijdig te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Bij Hollandia werken alleen maar betrokken teamspelers. Iedereen heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het creëren van de ideale omstandigheden om samen tot goede resultaten te komen. Daarbij hoort een integere houding, respect voor elkaar en het naleven van de geldende regels op de werkvloer.

We beschermen samen de gemeenschappelijke belangen en doelen, zoals die omschreven staan in onze ‘Kernwaarden’.

Innovatie van werkprocessen

Elk project kent een uniek scala aan uitdagende randvoorwaarden en contracteisen. Omdat we steeds vaker projecten aannemen op basis van totale verantwoordelijkheid voor projectduur, contract- en kostenbeheersing, investeren we veel in de voorbereiding van projecten.

De voorbereiding van een project is dan ook een samenspel waarin verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken, zodat al in een vroeg stadium rekening gehouden kan worden met de productie- en transportmogelijkheden en veiligheidsaspecten. Zo kunnen eventuele praktische risico’s van de bouwplaats naar de fabriek worden verplaatst.

Ontwikkeling van onze porductiefaciliteiten

Al sinds 1928 is een groot industrieel complex in ontwikkeling. Op onze terreinen is de erfenis van het verleden nog voelbaar. Tussen de oude loodsen, is de toekomst zichtbaar geworden: de nieuwe productiehallen 10 en 11 behoren tot de beste ter wereld.

Nieuwe technologie is zeer kostbaar. Investeringen worden pas na een lange periode terugverdiend, maar de voordelen zijn groot: Investeren in goed gereedschap rendeert in een hogere efficiëncy en nog betere kwaliteit van onze producten. Het vergroot onze slagvaardigheid en verschaft ons een voorsprong op onze concurrentie.

Het bouwen van een sterke organisatie

Onze marktpositie staat onder druk door de recente ontwikkelingen in de kapitaalmarkt en stijgende grondstof- en energieprijzen. Ook het gebrek aan technisch personeel en de toenemende concurrentie zijn omstandigheden die vragen om het nemen van verantwoordelijkheid. Daarom bouwen we samen met partners en investeerders aan de groei en ontwikkeling van onze organisatie.

Kernwaarden

Groei en ontwikkeling binnen Hollandia mag nooit ten koste gaan van onze gemeenschappelijke belangen voor korte en lange termijn. Daarom heeft Hollandia kernwaarden geformuleerd, zodat iedereen het beste uit zichzelf èn uit elkaar kan blijven halen. Alleen dan kan Hollandia succesvol blijven in het behalen van gestelde doelen.

Lees meer

Kwaliteit

We nemen verantwoordelijkheid voor het duurzaam functioneren van staalconstructies. De kwaliteit van onze producten mag nooit onder druk komen te staan, onder welke omstandigheden dan ook.

Veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde om het beste uit onszelf te kunnen halen. We nemen dan ook de gepaste maatregelen om een veilige werkomgeving te garanderen en trainen onze werknemers om zichzelf en elkaar daar bewust van te maken.

Omgeving           

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben voor de directe omgeving van onze productiefaciliteiten en bouwplaatsen. Dat doen we door overlast voor de omgeving waar mogelijk te voorkomen. Door het stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid willen we ook een positieve invloed uitoefenen op onze omgeving.

Toekomstige generaties

Hollandia verbindt zich aan nationale en internationale afspraken en standaards. We willen waar het mogelijk is ook voorop lopen in een transitie naar een duurzame wereld.

Een veilige, gezonde en duurzame wereld van staal

Hollandia is een maatschappelijk bewuste organisatie, die een actieve rol wil spelen in het bouwen van een betere wereld. Daarom levert Hollandia een actieve bijdrage aan duurzame toekomst. Belangen voor korte- en lange termijn worden zorgvuldig afgewogen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen onderdeel uitmaken van de zakelijke besluitvorming. Hollandia streeft naar een juiste balans tussen people, planet en profit, voor het voortbestaan van onze organisatie en het welzijn van onze mensen en toekomstige generaties.

Lees meer

Geen woorden, maar daden:

Hollandia beschikt over een goed  veiligheids- en milieumanagement systeem dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Procedures, voorschriften en richtlijnen zijn opgenomen in het Hollandia managementsysteem.

Dankzij dit systeem is Hollandia ISO 14001 gecertificeerd. Hollandia is tevens gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. Door middel van evaluaties worden er constant verbeteringen doorgevoerd.

Hoe binnen Hollandia verdere invulling wordt geven aan Duurzaam ondernemen en aan de verplichtingen in het kader van de CO2 Prestatieladder, is na te lezen in het Hollandia Milieuplan.

Hollandia voldoet aan de volgende (inter)nationale standaards:

VCA** veiligheid en Milieu           

OHSAS 18001 (milieu)           

ISO 14001(Milieu)

CO2 Prestatieladder           

ISO 9001(Kwaliteit)                       

 

Waardecreatie

Economisch rendement op onze activiteiten is altijd een belangrijke voorwaarde geweest. Het rendement van een project is echter niet alleen in cijfers uit te drukken.

Lees meer

Meerwaarde door samenwerking

Staalbouw wordt meer en meer een samenspel tussen ontwerp en realisatie. Samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen Hollandia draagt bij aan innovatie en groei. Door samenwerking tussen interne en externe partners ontstaat synergie op het gebied efficiency en veiligheid. Met elk project groeit ook ons netwerk van leveranciers.  Daarmee groeien ook onze toekomstige mogelijkheden tot samenwerking.

Groei in kennis en ervaring

Bij elk project leren we over nieuwe technieken en materialen. Het zijn onze medewerkers die het vakmanschap beheersen en de kennis bezitten die Hollandia nodig heeft om om dit niveau te kunnen opereren. De ervaring die we bij elk nieuw project opdoen is onmisbaar voor het aangaan van nieuwe uitdagingen. 

Groei in vertrouwen

Ons personeel kenmerkt zich door bescheidenheid over de successen van Hollandia, maar bij elk project dat de fabriek verlaat, ervaren we een gevoel van trots op de geleverde prestaties. Het geeft ons het vertrouwen dat we met Hollandia grenzen kunnen verleggen in de staalbouw.

Steeds als we onze gemaakte beloftes nakomen, groeit onze vertrouwensrelatie met de opdrachtgever. Een goed afgerond project inspireert ons samen nieuwe, nog grotere uitdagingen aan te gaan.