Mededeling Hollandia Offshore

Hollandia is als groep actief met haar ondernemingen in de complexe geïntegreerde staalbouw, werktuigbouw, renovatie en onderhoud van staalconstructies in diverse markten. Hollandia Offshore B.V. is onder andere actief in de bouw van Offshore Equipment en Oil & Gas modules. Als gevolg van jarenlange lage olieprijzen is de traditionele Offshore markt feitelijk weggevallen.

De recente activiteiten van Hollandia Offshore B.V. in de Offshore Wind Industrie bieden helaas ook op korte en middellange termijn onvoldoende perspectief.  Dat vraagt om een heroriëntatie. Hollandia Offshore B.V. is voornemens haar activiteiten na afronding van lopende opdrachten te staken. Helaas zal dit dan gepaard gaan met gedwongen ontslag van ca. 90 personeelsleden. Er wordt gestreefd om binnen de strategische kaders, waar mogelijk, personeel te herplaatsen binnen de groep.

Hollandia gaat onverminderd door met het verder uitbouwen van haar overige kernactiviteiten waarin wij een robuust perspectief zien. In de markten van Infrastructuur, Petrochemie, Processequipment en Hoogbouw gaan wij door met nieuwbouw en renovatie.

Hollandia, bekend om iconische projecten zoals The London Eye, het Wembley stadion en The Brighton i360 Tower, ziet grote kansen de komende decennia gezien de sterke positie als specialistische partner op gebied van werktuigbouw, onderhoud en complexe staalbouw.

Wij zijn er van overtuigd dat door dit noodzakelijke voorgenomen besluit een goede toekomst voor de overige bedrijven binnen de Hollandia Groep is gewaarborgd.

Datum: